SqillTrader BV - Werving- en selectiebureau | Alkmaar SqillTrader BV - Werving- en selectiebureau | Alkmaar SqillTrader BV - Werving- en selectiebureau | Alkmaar Dé werving- en selectie specialist voor hoger opgeleid personeel

Groei uitzendbranche: feiten en cijfers

Het gaat economisch voor de wind en de uitzendsector profiteert daarvan. Het aantal banen in de uitzendbranche groeit het hardst van alle sectoren.

 

Hoe staat het met de werkgelegenheid in de uitzendbranche?

Sinds 2013 stijgt het aantal uitzendkrachten. In 2017 nam het aantal banen in de uitzendbranche toe met 71.000. Ook in de komende twee jaar verwacht UWV groei van het aantal uitzendbanen: 38.000 dit jaar en 37.000 in 2019. Hoewel de groei wat afvlakt, blijft de uitzendbranche de sector met de grootste banenstijging in absolute aantallen.

Wat is de invloed van de economische ontwikkeling?

De banengroei in de uitzendsector loopt meestal terug als economische groei goed op gang is gekomen. Bedrijven nemen dan namelijk zelf meer personeel aan in plaats van een uitzendbureau in te schakelen. Om die reden vlakt de banengroei op dit moment iets af. Maar uitzendbureaus worden ook ingeschakeld als wervingskanaal, zeker nu werkgevers in steeds meer sectoren moeite hebben om geschikte mensen te vinden. In de bouw, techniek, vervoer en logistiek, ICT en de zorg is er een groot tekort aan gekwalificeerd personeel. In een onderzoek van de ABU noemen uitzendbureaus vooral technische en logistieke beroepen als moeilijk vervulbaar.

In welke sectoren werken uitzendkrachten vooral?

De grootste aantallen uitzendkrachten vind je in de industrie, de sector vervoer en opslag en de bouw. Een gunstige economische ontwikkeling van deze sectoren heeft een positieve invloed op het aantal banen in de uitzendsector.

Wat zijn kansrijke beroepen in de sector?

Uitzendwerk is vooral van belang voor werkzoekenden met een technisch, agrarisch en logistiek beroep of een achtergrond in de transport. Er liggen voor mensen met een WW-uitkering veel kansen in de bouw en industrie. Vooral voor vakkrachten, zoals timmermannen, metselaars, monteurs en lassers. In transport- en logistiekfuncties zijn de kansen goed voor beroepen als magazijnmedewerker, logistiek medewerker of heftruckchauffeur. In de agrarische beroepen geldt dit voor bijvoorbeeld medewerkers groenvoorziening of bloementeelt. Aandachtspunt is wel de duurzaamheid van de werkhervatting. Slechts de helft van de WW’ers die als uitzendkracht aan de slag gaat, weet minimaal een heel jaar aan het werk te blijven.

Welke rol speelt de uitzendbranche voor mensen in de WW?

Mensen met een uitzendcontract komen vaker in de WW terecht dan mensen die werken met een vast of tijdelijk contract. Maar tegelijkertijd komen WW’ers ook weer relatief snel aan het werk in een uitzendbaan. Van alle mensen met een WW-uitkering, gaat een derde aan de slag via een uitzendcontract. Het grootste deel daarvan werkte voorafgaand aan de WW ook als uitzendkracht.

Zijn er nog meer opvallende feiten en cijfers?

Vanuit de WW gaan er meer mannen dan vrouwen aan het werk via een uitzendcontract: ongeveer veertig procent van de mannen die aan het werk gaat, doet dat via een uitzendcontract. Bij de vrouwen is dat aandeel 23 procent. Ook laagopgeleiden (43 procent) gaan vaker aan het werk via een uitzendcontract. Daarentegen gaan hoogopgeleiden (zestien procent) relatief weinig aan het werk via een uitzendcontract.